• پشتیبانی

  • info@ToopakBazi.ir

چگونه می توانید در

توپک بازی ثبت نام کنید

ما مرتباً سایت خود را به روز می کنیم؛ هر روز برندگان بیشتری و بیشتر می شوند!

اولین قدم

ثبت نام

دومین قدم

تایید اطلاعات

سومین قدم

تکمیل اطلاعات پروفایل

چهارمین قدم

تکمیل اطلاعات بانکی

پنجمین قدم

شروع بازی

مراحل ثبت نام

1. ثبت نام

در مرحله اول باید در صفحه ثبت نام ، مشخصات خود را وارد نمایید و عضو سایت شوید.

2 . تایید اطلاعات

پس از ثبت نام باید از طریق پیامکی که برای شما ارسال می شود ، حسابتان را تایید نمایید.

3 . تکمیل اطلاعات پروفایل

در بخش پروفایل ، مشخصات بانکی خود را ذخیره کنید

4 . تکمیل اطلاعات بانکی

حساب کاربریتان را از طریق بخش "شارژ حساب"جهت شرکت در بازی و ثبت فرم شارژ کنید

5 . شروع بازی

در بخش "شرکت در مسابقه" و مشاهده فرم ثبت شده ، بازی را شروع کنید.